การออกแบบเชิงวัตถุ คลาสและซับคลาส คุณสมบัติและพฤติกรรม การรับทอด ลำดับชั้นของคลาส การรวมคลาสและการวนซ้ำโพรโทคอล การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล การเริ่มต้นและตัวสร้าง การพ้องรูป โอเวอร์โหลดดิ้ง ส่วนต่อประสาน การอ้างอิงภายในของวัตถุและตารางวิธี การแบ่งพฤติกรรมและการนำไปใช้