เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ในวงการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการนำวัสดุชิ้นหนึ่งมาสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ และทำให้เกิดการย่อส่วนที่เล็กลง ระบบที่สมบูรณ์ในปัจจุบันมีขนาดเล็กกว่าอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวของระบบสมัยเก่าเป็นพัน ๆ เท่า เมื่อเปรียบเทียบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยก่อนซึ่งมีโครงสร้างเป็นหลอด จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่มีขนาดเล็กกว่า , น้ำหนักเบากว่า , ไม่มีการสูญเสียความร้อน,
มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงขึ้น และไม่เสียเวลาในการอุ่น (Warm) เครื่องก่อนทำงานอีกด้วยวัสดุที่ใช้สร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ก็คือ “สารกึ่งตัวนำ”